Czym są i jakie mają zastosowanie brony aktywne?

W gospodarstwach rolnych wykonuje się czynności znacząco różniące się od siebie, które wymagają nie tylko wdrożenia odmiennych metod agrotechnicznych, ale i zastosowania różnych maszyn. Wśród nich wymienić trzeba m.in. bronowanie gleby, którego celem jest odpowiednie przygotowanie podłoża pod nadchodzący zasiew. Dodatkowo bronowanie gleby wpływa na zwiększenie możliwości wzrostu roślin. Jest to szczególnie ważne w przypadku gleby ciężkiej lub o zwięzłej strukturze. W tym przypadku trzeba zadbać o optymalne przygotowanie podłoża, aby możliwa była późniejsza uprawa roślin. W tym celu wykorzystuje się bronę aktywną.

Czym jest brona aktywna?

Jak wspomniano, brona aktywna jest urządzeniem służącym do bronowania gleby, czyli do jej przygotowania do przyszłego wysiewu. Urządzenie to występuje na rynku pod różnymi nazwami. Poza broną aktywną spotkać można się również z broną wirową, rotacyjną czy wirnikową. Nazwy te nie są jednak przypadkowe. Pozwalają bowiem odróżnić bronę aktywną od urządzenia biernego, które jedynie odwraca skiby gleby, ale nie rozluźnia jej struktury. Tymczasem zasada działania brony aktywnej polega na rozbijaniu dużych brył gleby na znacznie mniejsze. Co więcej, brona aktywna skutecznie dociera do najgłębszych warstw ziemi. Dzięki temu do gleby przedostaje się więcej powietrza i pozostaje w niej więcej wody, co wpływa na szybszą wegetację roślin.

Jak zbudowana jest brona aktywna?

Brona aktywna jest urządzeniem wyposażonym w zespół wirników, do których zamontowane są zęby brony aktywnej. Wspomniane wirniki ulokowane są równomiernie na dwóch poprzecznych belkach umiejscowionych równolegle do siebie. Podczas pracy urządzenia wirniki poruszają się prostopadle względem kierunku jazdy ciągnika, który bronę aktywną ciągnie za sobą. Belki, na których ulokowane są wirniki i zęby brony aktywnej najczęściej mają szerokość wynoszącą od 3 do 12 metrów. Na 3 metrach beli umieszczonych jest 12 wirników z zębami. Niektóre brony aktywne wyposażone są także w deflektory. Ich zadaniem jest usuwanie kopców na polu, co bezpośrednio przyczynia się wydajniejszej pracy urządzenia.

Kiedy wykorzystuje się bronę aktywną?

Wspomniano już, że brony aktywne najlepiej spisują się w przypadku gleby twardej i ze zwięzłymi bryłami. Ich zastosowanie na lżejszych glebach nie jest najlepszym rozwiązaniem. Aby było to bowiem możliwe i skuteczne, brona musi zostać odpowiednio zmodyfikowana. 

Warto tu podkreślić, że brony aktywne nie są wykorzystywane jedynie do typowego bronowania. Urządzenia te znajdują swoje zastosowanie również w przypadku usuwania uciążliwych chwastów, tworzenia nasadzeń drzew w sadach oraz przygotowywania podłoża pod przyszłe sadzonki, a także przy uprawie bezpłużnej. Popularność brony aktywnej wynika z kilku konkretnych powodów. Przede wszystkim jest to urządzenie niezwykle wydajne. Dodatkowo cechuje się nieskomplikowaną budową, co oznacza możliwość bezproblemowej wymiany poszczególnych części w przypadku uszkodzenia lub zużycia.

You May Also Like